Dịch vụ Kế toán trọn gói Chuyên nghiệp;

Dựa trên các tài liệu, chứng từ do khách hàng cung cấp (bao gồm hóa đơn mua vào, hóa đơn bán ra, chứng từ nhập khẩu, chứng từ xuất khẩu, hợp đồng kinh tế, chứng từ ngân hàng, ...), ART sẽ tiến hành kiểm tra tài liệu, chứng từ kế toán

Lập và sắp xếp chứng từ kế toán (bao gồm phiếu thu, phiếu chi, chứng từ ngân hàng và các chứng từ khác khi cần thiết)

Sau đó, thực hiện ghi sổ hạch toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh hàng tháng

Khoá sổ kế toán và in sổ kế toán theo quy định

Kê khai thuế định kỳ hàng tháng/hàng quý, bao gồm các loại thuế: Thuế môn bài; Thuế giá trị gia tăng, Thuế thu nhập doanh nghiệp, Thuế thu nhập cá nhân (nếu có), Báo cáo tình hình sử dụng hoá đơn

Lập báo cáo tài chính năm và Tờ khai Quyết toán thuế năm theo luật định

Hỗ trợ và thay mặt khách hàng nộp và giải trình tất cả các vấn đề liên quan đến phạm vi công việc kế toán trong giai đoạn ART thực hiện cho Cơ quan thuế quản lý nếu có yêu cầu.

Dịch vụ Tính lương, Kê khai Bảo hiểm Xã hội;

Lập bảng lương, đăng ký thang bảng lương, tính và kê khai, nộp Bảo hiểm xã hội và quyết toán thuế Thu nhập cá nhân cho nhân viên của khách hàng.

Dịch vụ Kê khai và Quyết toán Thuế;

- Kê khai thuế định kỳ hàng tháng/hàng quý, bao gồm các loại thuế: Thuế môn bài; Thuế giá trị gia tăng, Thuế thu nhập doanh nghiệp, Thuế thu nhập cá nhân (nếu có), Báo cáo tình hình sử dụng hoá đơn

Lập báo cáo tài chính năm và Tờ khai Quyết toán thuế năm theo luật định

Hỗ trợ và thay mặt khách hàng nộp và giải trình tất cả các vấn đề liên quan đến phạm vi công việc kế toán trong giai đoạn ART thực hiện cho Cơ quan thuế quản lý nếu có yêu cầu.

Dịch vụ Soát xét Tuân thủ về Thuế;

Dịch vụ soát xét Tuân thủ về Thuế của ART bao gồm việc xem xét tổng quan các khía cạnh thuế cụ thể nhằm nêu bật các vấn đề trọng yếu cần khắc phục với mục tiêu giảm rủi ro về thuế.

Qua kinh nghiệm dày dặn của mình, ART đã xây dựng quy trình chuẩn cho việc rà soát tuân thủ về thuế của doanh nghiệp, đảm bảo cho khách hàng rằng các vấn đề về thuế đang được kiểm soát. Thông qua rà soát, chúng tôi xác định những khía cạnh rủi ro trọng yếu mà nhiều doanh nghiệp không hoàn toàn tuân thủ hoặc thường xem nhẹ các cơ hội lập kế hoạch thuế tiềm tàng, đồng thời cung cấp thông tin liên quan về các vấn đề thuế nổi cộm nhằm hỗ trợ khách hàng quản lý hiệu quả các vấn đề này. Quan trong hơn hết, ART hỗ trợ đánh giá rủi ro và khuyến nghị các biện pháp cần thiết để giảm thiểu rủi ro.

Dịch vụ soát xét Tuân thủ về Thuế của ART là một cách tiết kiệm chi phí hiệu quả thông qua việc chủ động quản lý rủi ro và giảm các vấn đề tiềm tàng vốn có thể phát sinh trong một cuộc kiểm tra hay thanh tra thuế.

Dịch vụ Tư vấn Thuế;

Với môi trường pháp luật về thuế thay đổi liên tục như Việt Nam, việc hoạch định thuế và tối ưu hóa thuế phải nộp có thể là một thách thức lớn. Các chuyên viên tư vấn thuế của ART sẽ giúp khách hàng nắm bắt được chi tiết hệ thống thuế tại Việt Nam và lập kế hoạch chiến lược về thuế của khách hàng. Ngoài ra, chúng tôi sẽ giúp cập nhật những thay đổi về luật thuế có thể tác động và mức độ tác động đến công việc kinh doanh của khách hàng.


Lập Kế hoạch thuế thu nhập doanh nghiệp

Dịch vụ Lập Kế hoạch Thuế thu nhập doanh nghiệp của ART giúp các công ty trong nước và quốc tế tận dụng được mức thuế suất thực tế thấp nhất tại Việt Nam và có được lợi ích từ việc chủ động lập kế hoạch về thuế. Phương pháp xây dựng những giải pháp thuế hiệu quả của ART là:

 • Phân tích hoạt động kinh doanh, xếp loại ưu tiên các vấn đề dựa trên các rủi ro hiện hữu.
 • Xem xét hiện trạng thuế của doanh nghiệp để xác định liệu các nghĩa vụ về thuế có được tuân thủ và doanh nghiệp này có các khoản nợ hay tài sản về thuế tiềm tàng không.
 • Nghiên cứu các quy định và hướng dẫn có liên quan và dựa trên kinh nghiệm và hiểu biết sâu rộng để đưa các giải pháp có tính thực tiễn.
 • Hướng dẫn doanh nghiệp cách thức và đảm bảo việc thực thi hiệu quả, tạo nền tảng cho các lợi ích và giảm thiểu rủi ro trong tương lai.
 • Cập nhập cho khách hàng những diễn biến mới nhất về thuế.

Lập kế hoạch thuế thu nhập cá nhân cho nhân sự nước ngoài

Với chuyên môn thuế vững vàng, ART giúp khách hàng cấu trúc hệ thống lương thưởng hiệu quả nhằm kiểm soát mức thuế thu nhập cá nhân ở mức tối thiểu một cách hợp pháp. Chúng tôi có thể xây dựng hồ sơ riêng biệt cho từng nhân viên chủ chốt để tận dụng tối đa việc miễn thuế hay các ưu đãi thuế sẵn có. Chúng tôi tư vấn về các vấn đề thuyên chuyển nhân sự quốc tế nhằm đạt được sự tối ưu về thuế thu nhập cá nhân giữa các quốc gia có liên quan.


Thẩm định Thuế toàn diện

ART thực hiện thẩm định thuế toàn diện (tax due diligence) đối với những công ty mục tiêu trong hoạt động mua bán và sáp nhập để phân tích hiện trạng thuế và đánh giá những rủi ro có liên quan đến giao dịch, xác định/ khuyến nghị phương thức thực hiện giao dịch thích hợp và hiệu quả về thuế, cũng như hỗ trợ trong các vấn đề thuế đặc thù cho từng giao dịch. Chúng tôi có thể kết hợp dịch vụ này với nhóm Tư vấn Tài chính Doanh nghiệp của chúng tôi để cung cấp dịch vụ này một cách hiệu quả nhất.


Hoàn Thuế Giá trị Gia tăng (GTGT)

ART cung cấp dịch vụ hoàn thuế GTGT uy tín, hiệu quả và có chi phí hợp lý tới các doanh nghiệp với các công đoạn cụ thể như sau:

 • Hướng dẫn khách hàng chuẩn bị hồ sơ hoàn thuế GTGT
 • Kiểm tra, soát xét hồ sơ hoàn thuế GTGT
 • Tư vấn khách hàng điều chỉnh hồ sơ hoàn thuế GTGT
 • Soạn thảo hồ sơ hoàn thuế GTGT
 • Chuẩn bị hồ sơ hoàn thuế
 • Nộp hồ sơ hoàn thuế tại cơ quan thuế
 • Theo dõi, cập nhật thông tin hồ sơ hoàn thuế
 • Giải trình với cơ quan thuế các nội dung có liên quan đến hoàn thuế.

Giải trình và đàm phán với cơ quan thuế các cấp

Liên lạc và làm việc với cơ quan thuế các cấp (Tổng cục, Cục, Chi cục) có thể là một khó khăn đối với nhiều doanh nghiệp. Các chuyên viên tư vấn thuế của ART đã thiết lập được mối quan hệ công việc lâu bền và tốt đẹp trong nhiều năm với các cơ quan này tại nhiều cấp để hỗ trợ khách hàng khi cần thiết. Chúng tôi cũng có rất nhiều kinh nghiệm thương thảo với các cơ quan thuế về các vấn đề gây tranh cãi hay khúc mắc nhằm giúp giải quyết các tranh cãi một cách hiệu quả nhất có thể. Dịch vụ của chúng tôi đặc biệt hữu ích trong các trường hợp kiểm tra/ thanh tra thuế hay khi có những thay đổi trong luật định về thuế.

Dịch vụ Đại lý Thuế;

Chúng tôi thực hiện tất cả các công việc liên quan đến dịch vụ làm thủ tục về thuế (bao gồm các loại thuế khác nhau như Thuế thu nhập doanh nghiệp, Thuế giá trị gia tăng, Thuế Nhà thầu nước ngoài, Thuế Thu nhập cá nhân, …). Cụ thể, các công việc sau:

 • Tính toán, kê khai thuế, quyết toán thuế, hoàn thuế
 • Ký các tờ khai thuế, hồ sơ giải trình thuế theo thỏa thuận hợp đồng dịch vụ
 • Thay mặt khách hàng làm việc với cơ quan thuế theo phạm vi hợp đồng dịch vụ
 • Tư vấn tuân thủ chính sách thuế của Nhà nước

Dịch vụ Chuyên nghiệp cho Cửa hàng/ Hộ kinh doanh cá thể/ Văn phòng Đại diện;

Vui lòng liên hệ tại http://www.artbookkeeping.vn/contact chúng tôi để được tư vấn.

Dịch vụ Thủ tục Thành lập/ Giải thể Doanh nghiệp.

Vui lòng liên hệ chúng tôi tại http://www.artbookkeeping.vn/contact để được tư vấn.